Szakterületek

Csőd- és felszámolási eljárások

Rendelkezésükre állunk csődvédelmet kérő vagy felszámolás alatt álló adósokkal szembeni igényérvényesítésben ugyanúgy, mint a Csődtörvény keretein belüli reorganizáció elvégzésében. Ügyvédeink kiterjedt ismeretekkel bírnak minden csőd- illetve felszámolási eljárással kapcsolatos kérdésben, legyen szó hitelezői, adósoldali vagy egyéb szereplőt érintő tanácsadásról.

Számos csőd- és felszámolási eljárás során tudtunk kreatív megoldást találni komplex üzleti kérdésekre mind tárgyalások útján, mind pedig a felszámolási eljárás keretében. Jelentős tapasztalatunk van fedezetelvonó szerződések bíróság előtti megtámadásában.

Rendelkezésére állunk végelszámolási eljárással kapcsolatban is.

Dolgozzunk együtt!